Sunday, June 19, 2011

ARI ALLERJiSiNE DiKKAT

Arı allerjileri öldürücü olabilmekte. Özellikle de kalp ve tansiyon
hastalarında, ACE inhibitör ve beta blokör grubu ilaç kullananlarda
arı allerjisi daha öldürücü olabiliyor. (Annals of Allergy Clinicals
Immunology)

No comments:

Post a Comment